Feel Good, Perform Better!

BEDRIJVEN

 

Assessment centers

 

Nieuwe medewerkers aanwerven kost handenvol geld. Als achteraf blijkt dat het om een verkeerde aanwerving gaat, lopen de kosten nog hoger op. Om nog maar te zwijgen over de indirecte gevolgen naar de rest van het team toe. Een assessment center laat toe het gedrag en de prestaties van de nieuwe medewerker te voorspellen met als doel de kans op een mismatch tussen werknemer en bedrijf te minimaliseren.

Aan de hand van persoonlijkheidsvragenlijsten, testen, simulatie-oefeningen en een interview brengen we het functioneren van de desbetreffende persoon gedetailleerd in kaart. Een assessment center wordt niet alleen gebruikt voor de selectie van nieuwe medewerkers. Het kan eveneens ingezet worden als instrument voor een promotie of een hulp bij jobrotatie.

 

Afhankelijk van de specifieke doelstelling en het programma neemt een assessment center een halve of een volledige dag in beslag. We voorzien de dag zelf of ten laatste de dag erna een eerste telefonische feedback naar de opdrachtgever toe. Binnen de vier werkdagen volgt een gedetailleerd schriftelijk rapport.

 

 

 

 

Development centers

 

 

Om te evalueren of een medewerker over het potentieel beschikt om door te groeien naar een andere functie, bieden wij een development center aan. Net als in een assessment center, maken we gebruik van testen, simulaties, vragenlijsten en een interview om samen met de deelnemer te komen tot een grondige analyse van sterktes en ontwikkelingspunten en vervolgens een uitspraak te kunnen doen over de professionele toekomstmogelijkheden van de desbetreffende medewerker.

Afhankelijk van het programma neemt een development center een halve of een volledige dag in beslag. We voorzien de dag zelf of ten laatste de dag erna een eerste telefonische feedback naar de opdrachtgever toe. Binnen de vier werkdagen volgt een gedetailleerd schriftelijk rapport. Naast een SWOT-analyse worden in dit verslag eveneens ontwikkelingstips meegegeven.

 

 

 

Competentie management

 

Hoe vertaalt u de missie en visie van uw organisatie naar gewenst individueel gedrag? Welke kennis en vaardigheden hebben uw medewerkers daarvoor nodig? Hoe stemt u uw HR-processen beter op elkaar af en stimuleert u een cultuur waarin medewerkers weten wat er van hen verwacht wordt? Hoe verzekert u een duurzaam personeelsbeleid?

Op deze vragen biedt competentiemanagement een antwoord. Competentiemanagement draait rond het in kaart brengen, ontwikkelen en inzetten van competenties van personeelsleden in functie van organisatiedoelen.

Een competentie management project bestaat uit diverse fasen die als geheel of modulair kunnen aangeboden worden. Het betreft volgende stappen:

 • Projectdefinitie en -omkadering
 • Opmaak competentiewoordenboek
 • Opmaak van competentieprofielen en validatie
 • Competentiemeting
 • Inbedding in HR-toepassingen

 

Waarderingsmanagement

 

75,2% van de respondenten geeft aan dat gebrek aan waardering van de leidinggevende het meeste invloed heeft op hun werkplezier.
Een werknemer die zich erkend en gewaardeerd voelt gaat met plezier naar het werk. Hij zal ziekteverzuim zoveel mogelijk voorkomen. De oorzaak van ziekteverzuim (waaronder burn-out) ligt dan ook meestal niet bij het werk of de werkdruk, maar bij een gebrek aan aandacht en waardering van de medewerker voor wie hij is en/of zijn bijdrage.

Waarderingsmanagement helpt bij het voorkomen van ziekteverzuim.

We ondersteunen bedrijven bij het invoeren van plannings-, evaluatie- en functioneringsgesprekken.

 

HR-ondersteuning on site

 

Bedrijven die met een tijdelijke uitdaging zitten op vlak van rekrutering en selectie omwille van gebrek aan expertise of mankracht kunnen op een consultant van UNIT7 beroep doen. We bieden in dit kader meer specifiek ondersteuning bij:

 • Opmaak van functiebeschrijvingen
 • Kiezen van geschikte rekruteringskanalen
 • Screenen van CV’s
 • Eerste (telefonische) screening van potentiële kandidaten
 • Communicatie tussen HR en business
 • Voortgang van rekruteringsprojecten

 

Ontwikkeling

 

We bieden met UNIT7 opleiding en coaching aan rond diverse thema’s:

 • Team integratie
 • Leidinggevende vaardigheden
 • Communicatie vaardigheden
 • Voeren van cruciale gesprekken:
 • Presentatievaardigheden
 • Selectie-interviews
 • Slecht nieuws gesprekken
 • Stressmanagement
 • Conflicthantering

 

Strategisch advies

 

De sterk verander(en)de bedrijfsomgeving maakt dat succes vandaag sterker dan ooit afhangt van een uitgekiende bedrijfsstrategie.

Ben je op zoek naar nieuwe producten, klantgroepen en distributiekanalen?

Kijk je uit naar nieuwe marktbenaderingen en vormen van waardecreatie?

Wil je leren hoe strategisch te denken of te redeneren in termen van groei en business development?

Wij vinden samen met u de juiste manieren om uw ideeën inzake innovatie, aanpassingen aan bestaande diensten of producten of interesse in vernieuwende marketing- en salesconcepten om te zetten in successen.